Je privacy nemen we zeer serieus

Bij Ab Initio Beheer B.V. doen we er alles aan om je privacy te beschermen zodat je met een gerust hart gebruik kunt maken van onze producten en diensten. We beschermen jouw gegevens goed zodat deze niet op straat komen te liggen. We helpen je ook graag verder met specifieke tips en aanbevelingen op maat. Ons uitgangspunt is voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is bij ons de standaard. Ons informatiebeveiligingsbeleid is erop gericht om jouw gegevens goed te beschermen tegen misbruik. Je privacy nemen we zeer serieus.

We delen je gegevens niet met derden, tenzij…

Wij delen persoonlijke gegevens niet met derden tenzij dat nodig is zoals voor het uitleveren van boeken. We laten de zending bezorgen door PostNL of DHL.

We leggen de volgende gegevens vast

Bij een bestelling of aanvraag leggen we de volgende gegevens vast:

  • Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie, IP adres en User Agent
  • Optioneel: geslacht, straat, nummer, postcode, plaats, land en gegevens die benodigd zijn voor het correct opmaken van de factuur en het uitleveren van de bestelling.

Informatiebeveiligingsbeleid

Ons informatiebeveiligingsbeleid is erop gericht om misbruik van die gegevens tegen te gaan. Alleen medewerkers die voor het uitoefenen van hun taak die gegevens nodig hebben, verkrijgen toegang. Medewerkers ondertekenen daarnaast een geheimhoudingsverklaring. Gebruikers worden regelmatig verplicht hun wachtwoord te wijzigen.

Recht op inzage en meer

Je hebt altijd recht op inzage in jouw gegevens en het recht om vergeten te worden. Op verzoek kunnen klanten vragen om een overzicht van de gegevens die wij over hen vast hebben gelegd. Neem gerust contact met ons op om hierover te informeren.

Communicatie met onze klanten

Bezoekers die op onze website bestellingen plaatsen krijgen hiervan een bevestiging per e-mail. Waar relevant zoeken wij later per e-mail contact met onze klanten. Wij monitoren de effectiviteit van de communicatie met onze klanten.

Statistieken, social media en cookies

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te monitoren. Deze statistieken geven ons inzicht hoe en waar we de website kunnen verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies. Bezoekers kunnen ongewenste cookies uitschakelen en verwijderen in hun browser.

Aanpassingen privacy beleid

Indien de omstandigheden of wetgeving dat vereisen behouden wij ons het recht om ons privacybeleid aan te passen.