Wordt een expert in Strategic Performance Management.
Self-paced. Volledig online.

In 4 praktijkgerichte modules leer je alle kneepjes van prestatiemanagement. Na de cursus ben je Certified Strategic Performance Manager die in staat is om een volwaardige strategie te ontwikkelen en meetbaar te maken met KPIs.

Een robuuste strategie is essentieel

In turbulente tijden blijkt de combinatie van een robuuste en tegelijkertijd flexibele strategie het beste. Het kan dus niet anders dan dat in de praktijk strategievorming en -implementatie een complex fenomeen is. 

Strategie roept vele vragen op. Hoe en met wie formuleer je een strategie? Hoe ontdek je wat de juiste strategische doelstellingen zijn? Je weet dat Key Performance Indicators (KPI’s) belangrijk zijn, maar hoe begin je hiermee én maak je deze SMART? Hoe monitor je vervolgens de voortgang en hoe kun je het beste bijsturen?

We leven in een turbulente wereld die zich stukje bij beetje verder ontvouwt. Een verkeerde strategie en onjuiste KPI’s kunnen rampzalig uitpakken. Terwijl de strategie juist bedoeld was om de toekomst van jouw organisatie veilig te stellen. Dan maar ‘afwachten en zien’? Nee, dat zeker niet. Je moet een adequate manier hebben om deze onzekerheid het hoofd te bieden. Je moet zorgen dat jouw organisatie beschikt over een goed strategisch proces. 

De essentie van de cursus strategisch performance management is het inrichten van het strategische proces. Je doorloopt het hele strategisch traject: van idee, via een ‘strategische kaart’ (strategy map/model) naar strategische doelen, tot het inrichten van KPI’s en een management dashboard. De cursus maakt je een manager die effectief blijft sturen, ook in onrustige tijden.

Wat ga je leren in de cursus?

In de cursus Strategic Performance Management leer je…

 • Wie er betrokken moet worden bij strategische planning
 • Welke strategische afwegingen leiders moeten maken op grond van een analyse van de organisatieomgeving
 • Hoe je de krachten in de organisatieomgeving in beeld kan brengen
 • Strategieën te selecteren die de kracht van je organisatie gebruiken, en de zwakten reduceren
 • Welke relevante keuzes strategische leiders moeten maken om de prestaties te verbeteren
 • Hoe je uit een veelheid van strategische opties de meest vitale doelstellingen afleidt en deze scherp kunt formuleren
 • Hoe je technieken als strategy housing en strategy mapping kunt gebruiken in het strategie-ontwikkelingsproces
 • Hoe je strategische doelen kunt onderbrengen in een framework om ze naar de organisatie te communiceren
 • Hoe je zinvolle en scherpe KPI’s kunt ontwikkelen (SMART) voor je de doelstellingen die zijn opgenomen in het strategisch framework
 • Hoe je doelstellingen opneemt in management dashboards, hoe je die structureert en gebruikt om de prestaties van je organisatie te volgen

De cursus bevat tal van praktijkvoorbeelden op het gebied van strategie en prestatiemanagement uit verschillende economische sectoren. Aan de hand van online opdrachten maak je de vertaling naar jouw (eigen) organisatie. Je past direct de theorie toe en krijgt persoonlijke feedback van de docent.

Cursus Strategic Performance Management

Wordt opgeleid tot Certified Strategic Performance Manager
en krijg persoonlijke begeleiding. Volledig online.

De cursus bestaat uit vier modules. Daarmee volg je het strategisch traject van strategisch idee, via een ‘strategische kaart’ (strategy map/model) naar strategische doelen. Bovendien leer je hoe je voor de doelen KPI’s kunt maken om voortgang te meten en hoe je de vertaalslag maakt naar een strategisch management dashboard. Klik hier om de inhoud te bekijken van elke module → 

Alles wat je nodig hebt om voor het ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch traject staat in de cursus. Je hoeft niet zelf ‘het internet op’ om de kennis en de skills bij elkaar te sprokkelen.

Het cursusmateriaal zoals de slides en de theorie zijn in het Engels. De video lessen zijn ingesproken in het Nederlands.

De offline versie van deze cursus prestatie management duurt 4 dagen. De meeste mensen voltooien de cursus in eigen tempo in 2 – 4 weken:

 • Modules: 4
 • Per module: 8 uur studie
 • In totaal: 32 uur
 • 85% cursisten halen binnen 1 maand hun certificaat

De cursus is ook beschikbaar in bedrijfsverband. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 • Self paced: voor particulieren
 • Gepland: in bedrijfsverband; aangevuld met Zoom-sessies

Praktijkgerichte cursus: maak de vertaling naar jouw organisatie

De cursus biedt jou het praktische raamwerk voor alle strategische uitdagingen zodat jij effectief kan blijven sturen in turbulente tijden. De theorie van eke module wordt ondersteund met testjes, quizzes en praktijkopdrachten. In deze opdrachten maak je de vertaling van de theorie naar jouw organisatie. Je gaat dus aan de slag met eigen vraagstukken. 

Je krijgt persoonlijke feedback op je werkstukken van de docent Leo Kerklaan. 

Wat houdt de feedback in? Dat Leo het door jou ingeleverde werk beoordeeld en meteen feedback geeft waar je mee verder kunt. Ook beschikt elke les in de cursusomgeving van een discussion knop, zo kun je direct jouw vragen stellen.

Strategisch Prestatiemanagement: voor wie?

Strategisch prestatiemanagement is nuttig zowel in de publieke als in de private sector. In de publieke sector gaat het meestal om verbetering van de dienstverlening over de ontwikkeling en implementatie van beleidsprogramma’s. De inzichten zijn ook bruikbaar in transformatieprocessen. In de private sector gaat het om ondernemers, analisten en professionals die willen weten hoe je het maximum uit performance management haalt. Professionals zoals strategie- en performance managers vinden het nuttig om een strategie te modelleren om betere doelen te kunnen stellen maar ook om ‘what if’ analyses te gaan uitvoeren.

Certificering

Het certificaat verklaart dat je de cursus hebt gevolgd, aan het theorie-examen hebt deelgenomen en met succes de eindopdracht hebt gemaakt, plus een indicatie van de beoordeling. Het is een certificate of competence; ik verklaar dat je in staat bent om te functioneren als Certified Strategic Performance Manager.  

Alle tools voor succesvolle prestatiemanagement

Dit is de toolbox! De cursus voorziet je van alle nodige performance management tools om samen met je teams de prestaties te managen en te meten. Met specifieke prestatiemanagement tools zoals de SWOT & TOWS, een Balanced Scorecard (BSC), de strategiekaart, KPI’s en een management dashboard heb je alles wat je nodig hebt voor een succesvolle strategie.

Prestatiemanagement tools managen en meten van prestaties

0 Modules

0 Lessen

0 Videolessen (NL)

0 Uur studietijd

Self-paced

De cursus volg je in je eigen tijd, waar en wanneer jij wilt.

Direct feedback

Krijg persoonlijke feedback van Leo Kerklaan.

Certificering

Na afronding van de cursus wordt je beloond met een certificaat.

Praktijkopdrachten en quizzes

Leer de theorie op je eigen organisatie toe te passen.

De inhoud van de Strategic Performance Management cursus

De praktijkgerichte cursus bestaat uit 4 uitgebreide modules die worden ondersteunt met video’s (NL), theorielessen, slides, opdrachten, quizzes, examens en extra leesmateriaal. Je hebt altijd toegang tot de docent en krijgt persoonlijke begeleiding.

Module 1 - Introductie tot Prestatiemanagement (Strategie = Performance)

Module 1 – Introductie tot Prestatiemanagement (Strategie = Performance) in het kort:

 1. Introductie: de basisbegrippen
 2. Strategie en business model
 3. Dilemma’s: exploratie-exploitatie; robuust-wendbaar
 4. Redenen voor chronisch onderpresteren?  
 5. Implementatie-condities: informatie, resources, mensen
 6. Opdracht: beoordeel de implementatie condities voor performance management in jouw organisatie

Strategic Performance Management: Wat is Strategisch Prestatiemanagement? Wat is de essentie van prestatiemanagement? Wat zijn de redenen voor chronisch onderpresteren? Waarom zien we veel ‘overpromise and under deliver’ in de praktijk?  Alle problemen met planning en processen kunnen worden teruggevoerd naar de bron. Alle basisbegrippen worden uitgelegd.

Strategie: Wat is strategie en waarom is strategie belangrijk? Onzekerheid en turbulentie dwingen het management om snel te reageren. Maar wat zijn de cruciale implementatie-condities om een strategie te transformeren in een goed business model? Je zult alle implementatie-condities langs gaan: informatie, resources, mensen.

De strategie levenscyclus: Een strategie is niet voor altijd. De resultaten verslechteren vaak, wat duidelijk wordt als we de prestaties meten. Dit dwingt het management om drie belangrijke vragen te beantwoorden: Waarom zijn we hier, waar gaan we naar toe, en hoe kunnen we dit ontsnappen. Je zult deze analyse toepassen op jouw eigen organisatie (!).

Opdracht: Waar op de strategische levenscyclus is jouw organisatie? Wat gebeurt er als je je niet aanpast? En als je je moet aanpassen, wat is dan je strategiekloof? Je zult de implementatie condities voor performance management in jouw organisatie beoordelen.

Ook bevat de module een theoriekennis test en extra lesmateriaal om je verder te verdiepen zoals casuses, podcasts en artikelen.

Module 2 - Jouw strategisch framework (Strategy mapping)

Module 2 – Jouw strategisch framework (Strategy mapping) in het kort:

 1. ‘Resources drive performance’; the basic 5 drivers
 2. Strategische thema’s en Strategic frameworks 
 3. Drie routes om een strategisch framework te modelleren
 4. Hoe bouw je een strategiehuis; de resource-matrix en een creatieve variant  
 5. Het ontwikkelen van een strategiekaart (strategy map); tips and tricks
 6. Opdracht: Bouw een strategisch framework met doelstellingen; naar keuze met strategiehuis of strategie kaart.

Modelleringsstrategie: Veel strategieën zijn te vaag geformuleerd. De doelstellingen zijn niet duidelijk gedefinieerd; en hoe ze onderling verbonden zijn is ook niet duidelijk. Om dit te overwinnen kunnen we onze strategie en bedoelingen modelleren. We zullen de drie mogelijkheden hiervoor bespreken. Ook gaan we ons verdiepen in het strategiehuis en de strategiekaart zodat jij jouw strategie nauwkeurig kunt modelleren.

Strategiehuis: Wat is een strategiehuis en hoe kan ik er een bouwen? Dit is een uitstekende manier om de strategische thema’s te koppelen aan hun respectieve doelstellingen. Het is eenvoudig en het is leuk. Je zult deze techniek dus snel toepassen, maar je moet de regels die we je zullen geven in acht nemen. Uiteraard krijgt je de kans om dit toe te passen op jouw organisatie.

Strategiekaart: Dit is een veel gebruikte techniek; de strategiekaart (strategy map) is ontwikkeld door Kaplan en Norton. Als je de stappen volgt zul je in een positie komen om oorzaak en gevolg relaties tussen de strategische bedrijfsdoelstellingen te definiëren. In de praktijk is dit een iteratief proces dat resulteert in meer duidelijkheid en daarmee in nauwkeuriger geformuleerde strategische doelstellingen (dan de doelstellingen waarmee je begint).

Opdracht: Bouw een strategisch framework met doelstellingen; naar keuze met strategiehuis of strategie kaart.

Module 3 - Jouw Key Performance Indicators (KPI)

Module 3 – Jouw Key Performance Indicators (KPI) in het kort:

 1. Over: doelen – kritieke succesfactoren – targets
 2. SMART definiëren van prestaties; hoe?
 3. Kenmerken Key performance indicators
 4. Result-KPIs and Driver-KPIs
 5. Verzamelen KPIs – performance dashboarden
 6. De certificatie-opdracht: Ontwerp een strategie, doelstellingen en een plan en een performance dashboard voor jouw organisatie

Van strategie naar managementdashboard: Na het formuleren van de strategische doelstellingen met behulp van het strategiehuis of een strategiekaart kunnen we deze vertalen naar meetbare KPI’s. Met KPI’s kun je effectief sturen op de organisatiedoelstellingen. In deze module leert je hoe je zuivere en SMART KPI’s ontwikkelt.

De gewenste prestaties identificeren: KPI’s moeten jouw strategische doelstellingen SMART maken. In dit deel zul je leren hoe je KPI’s SMART kunt definiëren.

Soorten KPI’s: Niet alle KPI’s zijn hetzelfde. Eén type KPI wordt gebruikt om precies de gewenste prestaties van de organisatie te specificeren (result KPI). Het andere type KPI zijn de driver KPI’s. Deze moeten ook SMART geformuleerd zijn. Dit deel bevat vele praktijkvoorbeelden van KPI’s.

De certificatie-opdracht: Ontwerp een strategie, doelstellingen en een plan en een performance dashboard voor jouw organisatie.

Module 4 - Wordt een Pro!

Wil je een Pro worden?: Deze cursus geeft je veel inzichten en achtergronden. Maar bent je in staat om voor een managementteam een strategiesessie te begeleiden? In deze module geef ik je graag veel praktische tips; ze vereisen niet veel studie. Gebruik ze gewoon, en je bent zo een pro.

Strategisch denken toepassen: Als facilitator moet je in staat zijn om de juiste vragen te stellen op het juiste moment in het strategische traject. Het is nuttig om een framework in gedachten te hebben met de belangrijkste aspecten en de belangrijkste vragen. We zullen je een raamwerk bieden; het bevat alle belangrijke aspecten van de Masterclass.

Mapping tips: In deze les zal ik je 15 mappings tips geven die het schetsen en modelleren van een strategie makkelijker zullen maken. Zo kan je nog een laatste keer oefenenen met strategy mapping/strategy modelling.

Extra tips: Naast de specifieke tips over strategy mapping en strategisch denken  krijg je nog meer tips die je helpen om een certified pro te worden.

Beoordeel je eigen prestaties: Neem de tijd om je sterke en zwakke punten kritisch te onderzoeken. Hoe kan je de sterke uitbuiten? Dit is het belangrijkste. Maar het verbeteren van de zwakheden kan ook helpen.

Gratis preview van Module 2

In Module 2 leer je hoe je jouw strategie kunt modelleren, dit wordt vaak aangeduid als ‘strategy mapping’. Je zult beginnen met het identificeren en definiëren van de strategische doelstellingen. De strategiekaart fungeert als basis voor de ontwikkeling van KPI’s. De eerste lessen van Module 2 zijn gratis!

PREVIEW

Vragen of twijfels?

Heb je nog vragen of twijfels of de cursus? Wij geven je graag advies! Neem contact met ons op en onze program advisor zal je verder helpen.

Contact

Klaar om te starten?

Na de aankoop van cursus ontvang je binnen enkele minuten de inloggegevens tot de online leeromgeving. Veel succes!

Ik wil starten

Bonussen

Bij het afnemen van de cursus krijg je naast het volledig lespakket de volgende items cadeau:
Gratis 1 uur consult t.w.v. €250

In de gratis sessie kun je alle vragen over het ontwikkelen en implementeren van strategisch prestatiemanagement in jouw organisatie bespreken met Leo.

Gratis exemplaar van De Wendbare Organisatie (2016) t.w.v. 42,50 EUR

De wendbare organisatie (2016) is hét strategieboek voor de praktijk van nu. Leo Kerklaan laat zien dat organisaties niet zonder een agility based strategy kunnen.

Downloadbare PDF's

Alle module slides en PDF's zijn volledig downloadbaar. Zo heb je de theorie altijd bij de hand.

Ervaringen van deelnemers

Onze studenten komen uit alle hoeken van de wereld. Hieronder vind je ervaringen van studenten die de cursus bij ons volgden.

Over de docent mr. Leo Kerklaan

Leo Kerklaan is een ervaren internationaal strategieprofessional, docent en auteur van twee strategie bestsellers 'De wendbare organisatie (2016) en 'De organisatie cockpit (5e druk).

Na 15 jaar werkzaam te zijn in senior management functies bij de Postgiro en de luchtvaart (Fokker), en na 20 jaar partnerschap van Holland Consulting Group heeft Leo de Franeker Management Academie opgericht.

Als externe consultant en docent is Leo nog steeds verantwoordelijk voor tal van opdrachten op het gebied van strategie- en prestatiemanagement.

Leo is auteur van 7 boeken en heeft meer dan 150 publicaties zoals blogs en whitepapers.

Leo’s heeft regionale expertise verworven door in verschillende delen van de wereld regelmatig les te geven en te consulteren. Hij voerde meer dan 50 workshops en trainingen uit op het gebied van strategisch leiderschap, strategievorming, prestatiemanagement, scenario planning, KPI-design en business modeling.

Leo is een frequent ‘guest lecturer’ in het binnen- en buitenland. Behalve bij de programma’s van Franeker Management Academie is hij nauw betrokken bij de Passionned Business Science programma's en bij Executive Programs of Maastricht School of Management.

0 Jaar consultancy ervaring

0 Blije consultancy clients

0 Masterclasses & opleidingen

0 Students (worldwide)

0 Internationale opdrachten

Jouw investering

Strategic Performance Management

Wordt een expert in Strategic Performance Management.
Self-paced. Volledig online.

Dit is een Nederlandse cursus. Liever de cursus in het engels volgen? Klik dan hieronder.

Naar de Engelse cursus
Standaard
395
Persoonlijke feedbackPersoonlijke feedback
Op eigen tempo & onlineOp eigen tempo & online
Gewaarmerkt certificaatGewaarmerkt certificaat
1:1 consultancy sessie1:1 consultancy sessie
Nu starten
Plus
595
Persoonlijke feedbackPersoonlijke feedback
Op eigen tempo & onlineOp eigen tempo & online
Gewaarmerkt certificaatGewaarmerkt certificaat
1:1 consultancy sessie1:1 consultancy sessie
Nu starten

Praktische informatie

Jouw investering voor deze cursus Strategic Performance Management bedraagt €595 (incl. btw).

Voor dit bedrag krijg je toegang tot de online leeromgeving (rijke en uitdagende leeromgeving met meer dan 150 lessen), downloadbare PDFs en persoonlijke feedback op jouw vraagstukken. Ook ontvang je kosteloos een exemplaar van ‘De wendbare organisatie’ (2016), een bestseller van Leo. Ook heb je recht op een 1 op 1 strategie consult sessie met Leo Kerklaan. Je kunt met hem alle vragen over het ontwikkelen en implementeren van strategisch performance management in jouw organisatie bespreken.

Na het succesvol afronden van de cursus krijg je het certificaat van Certified Strategic Performance Manager.

Vragen of twijfels? I’m here to help.

Ben je nog steeds onzeker of deze cursus past bij jouw leerbehoeften? Ik ben Charesa Chote, de cursus advisor bij Leo Kerklaan. Ik geef je graag persoonlijk opleidingsadvies.

Zo ben je ervan verzekerd dat je kiest voor de best passende cursus die aansluit bij jouw vraagstukken, werk en ambities. 

Advies nodig?

Veelgestelde vragen

Als je de online cursus performance management wilt gaan volgen zit je vast vol met vragen over de inschrijving, het lesmateriaal, toelatingseisen of het studeren zelf. Met onze FAQ vindt je snel antwoord op je vraag. Zit het antwoord er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Wat zijn de toelatingseisen voor het volgen van de cursus?

Er zijn geen voorwaarden of toelatingseisen.

Hoe schrijf ik me in voor de masterclass?

Na het toevoegen van de cursus in de winkelmand kun je direct online betalen. Na de betaling ontvang je een bevestigingsmail van ons. Hierna zul je nog een mail ontvangen met jouw login credentials voor de online leeromgeving. Je kunt dan direct starten met de cursus. Je kunt je hier inschrijven.

Wat is het verschil tussen de face to face cursus en de online cursus?

De cursusstructuur is hetzelfde als de offline masterclass. De offline versie van de cursus wordt gegeven in 4 dagen, het lesmateriaal bestaat uit diverse live hoorcolleges en opdrachten. In de online cursus bestaat het lesmateriaal uit vele kennisclips, theorielessen, quizzes, examens en opdrachten. De interactief is hoog, je bent dus echt actief bezig met de theorie. Ook heb je bij elke opdracht de mogelijkheid om de vertaling te maken naar jouw organisatie. Leo is altijd beschikbaar voor vragen en zal persoonlijk feedback geven.

Wat voor computerapparatuur heb ik nodig om een online cursus te volgen?

De cursusomgeving werkt op elke webbrowser en op elk besturingssysteem (Windows, Mac OSX, Linux, ChromeOS). Je hoeft geen externe software of applicatie te downloaden op de computer.

Welke taal is de cursus? In welke taal wordt er lesgegeven?

Alle videolessen zijn in het Nederlands. De theorielessen en bijbehorende slides zijn in het Engels.

Waar en hoe kan ik toegang krijgen tot de e-learning inhoud? Zijn er beperkingen?

Na de betaling ontvang je een bevestigingsmail van ons. Hierna zul je nog een mail ontvangen met jouw login credentials voor de online leeromgeving. Alle informatie die nodig hebt om te starten staat in deze mail. Je hebt dan per direct toegang tot de e-learning inhoud.

Hoe kan ik vragen stellen tijdens de cursus?

Vragen stellen tijdens de cursus kan via de ‘discussion’ knop die beschikbaar is bij elke les op ons platform.

Hoe kan ik het cursusmateriaal downloaden?

Al het cursusmateriaal wat downloadbaar is beschikbaar op ons e-learning platform. Dit zijn onder andere cursus slides, opdracht templates, aanvullende PDF’s die je zullen helpen om de om concepten binnen die cursus te doorwerken of dieper in te duiken. De video’s zijn niet downloadbaar.

Met wie kan ik contact opnemen voor technische ondersteuning?

Voor technische ondersteuning kun je altijd contact opnemen met Charesa Chote, de cursus advisor bij Leo Kerklaan. Klik hier om contact op te nemen.

Klaar om te starten met de cursus?

Schrijf je nu in en ontvang direct je inloggegevens. Wil je eerst de cursus gratis uitproberen? Dat kan! Met de preview knop wordt je doorverwezen naar onze trial omgeving van de cursus. Voor vragen kun je altijd contact opnemen.